Preporučujemo
Home / FRONT / Word 2010

Word 2010

CERTIFIKAT

ZA OVAJ KURS JE DOSTUPAN CERTIFIKAT. ZA VIŠE O DOBIJANJU CERTIFIKATA KLIKNITE OVDJE.Certifikat Word 2010

O KURSU

Kao program za obradu teksta Word je standard. U kursu ćemo naučiti sve što nam je potrebno za funkcionalno korištenje ovoga programa.

INFO

Kurs se sastoji od 16 modula i 99 lekcija. Trajanje kursa: 6h 35 min. Lekcije traju od 5-10 min.

VJEŽBE

Ukoliko želite da preuzmete vježbe, kliknite na sljedeći link: [download id=”11″].

Uvod (15:30)

Uvod (15:30)

Lekcija 1:      Dobrodošli (4:56)
Lekcija 2:      O Wordu (2:24)
Lekcija 3:      Ekstenzije i Kompatabilnost (3:41)
Lekcija 4:      Proces Nastanka Dokumenta (1:49)
Lekcija 5:      Tastatura i Lokalno Pismo (2:40)

Osnove Worda 2010 (42:26)

Osnove Worda 2010 (42:26)

Lekcija 1:      Pokretanje Worda (1:47)
Lekcija 2:      Radno Okruženje (5:03)
Lekcija 3:      Ribon (7:35)
Lekcija 4:      Pregled Dokumenta (8:04)
Lekcija 5:      Alati za Navigaciju (6:25)
Lekcija 6:      Infobar i Statistika (2:53)
Lekcija 7:      Ruleri i Pomočne Linije (3:29)
Lekcija 8:      Zoom (2:00)
Lekcija 9:      Backstage (5:10)

Pretraga Dokumenta (10:40)

Pretraga Dokumenta (10:40)

Lekcija 1:      Paneli za Navigaciju (4:33)
Lekcija 2:      Komanda FIND (2:51)
Lekcija 3:      Komanda REPLACE (1:49)
Lekcija 4:      Komanda GO TO (1:27)

Osnove Kreiranja Dokumenta (26:40)

Osnove Kreiranja Dokumenta (26:40)

Lekcija 1:      Moj Prvi Dokument (13:32)
Lekcija 2:      Snimanje Dokumenta (2:43)
Lekcija 3:      Zatvaranje Dokumenta i Programa (0:36)
Lekcija 4:      Otvaranje Dokumenta (3:42)
Lekcija 5:      Razlika SAVE i SAVE AS (2:34)
Lekcija 6:      Usporedba dokumenta SIDE-BY-SIDE (2:12)
Lekcija 7:      Pravljenje Novog Dokumenta (1:20)

Rad sa Tekstom (46:36)

Rad sa Tekstom (46:36)

Lekcija 1:      Unos Teksta (4:31)
Lekcija 2:      Obrada Teksta (3:36)
Lekcija 3:      Selektiranje i Brisanje Teksta (5:57)
Lekcija 4:      Komande UNDO & REDO (2:22)
Lekcija 5:      Komande CUT & COPY & PASTE (2:34)
Lekcija 6:      Komanda PASTE (2:57)
Lekcija 7:      Clipboard (3:18)
Lekcija 8:      Ubacivanje Simbola (2:34)
Lekcija 9:      Autokorekcije (3:38)
Lekcija 10:    Ubacivanje Fusnoti (5:48)
Lekcija 11:    Ubacivanje Endnoti (2:04)
Lekcija 12:    Ubacivanje Matematički Formula (4:24)
Lekcija 13:    Korištenje kolona (2:53)

Formatiranje Teksta (22:21)

Formatiranje Teksta (22:21)

Lekcija 1:      Rad sa Fontovima (6:05)
Lekcija 2:      Osnovno Formatiranje (6:13)
Lekcija 3:      Namjensko Formatiranje (4:03)
Lekcija 4:      Efekti za Tekst (6:00)

Formatiranje Paragrafa (34:44)

Formatiranje Paragrafa (34:44)

Lekcija 1:      Centriranje Paragrafa (4:14)
Lekcija 2:      Razmak Između Redova (2:28)
Lekcija 3:      Namještanje Tabova (7:46)
Lekcija 4:      Uvlačenje Paragrafa (5:28)
Lekcija 5:      Sjenčenje i Okviri (4:49)
Lekcija 6:      Pravljenje Listi (5:45)
Lekcija 7:      Prelom Stranice (4:14)

Formatiranje Stranice Dokumenta (23:03)

Formatiranje Stranice Dokumenta (23:03)

Lekcija 1:      Margine (5:21)
Lekcija 2:      Orijentacija Papira (1:35)
Lekcija 3:      Zaglavlja i Podnožja (6:24)
Lekcija 4:      Numeracija Stranica (3:31)
Lekcija 5:      Pravljenje Sadržaja (3:09)
Lekcija 6:      Indeksiranje riječi (3:03)

Formatiranje Stilovima (18:52)

Formatiranje Stilovima (18:52)

Lekcija 1:      Stilovi i Formatiranje (10:35)
Lekcija 2:      Teme i Stilovi (3:42)
Lekcija 3:      Sadržaj i Stilovi (3:08)
Lekcija 4:      Paneli za Navigaciju i Stilovi (1:27)

Rad sa Tabelama (36:53)

Rad sa Tabelama (36:53)

Lekcija 1:      Kreiranje Tabele (3:22)
Lekcija 2:      Selektiranje Tabele, Kolona i Redova (2:32)
Lekcija 3:      Dodavanje Kolona i Redova. Autofit. (9:12)
Lekcija 4:      Brisanje Tabela, Kolona i Redova (1:55)
Lekcija 5:      Razdvajanje, Spajanje Kolona i Redova (3:20)
Lekcija 6:      Sakrivanje Linija u Tabeli (2:39)
Lekcija 7:      Formatiranje Tabele:Table Properties (3:17)
Lekcija 8:      Formatiranje Tabele: Stilovi (2:17)
Lekcija 9:      Konverzija Tabele u Tekst (2:25)
Lekcija 10:    Sortiranje Sadržaja Tabele (2:37)
Lekcija 11:    Reference za Tabelu (2:11)
Lekcija 12:    Korištenje Brzih Tabela (1:06)

Rad sa Ilustracijama (57:33)

Rad sa Ilustracijama (57:33)

Lekcija 1:      Unos Digitalnih Slika i ClipaArt (4:35)
Lekcija 2:      Digitalne Slike i Internet (5:55)
Lekcija 3:      Unos Slike Putem Skenera (4:15)
Lekcija 4:      Reference za Sliku (2:20)
Lekcija 5:      Oblici. Kombinacija Oblika i Slika (5:31)
Lekcija 6:      Veličina, Pozicionirajne i Sječenje Slike (6:31)
Lekcija 7:      Pozicioniranje Slike i Teksta (2:45)
Lekcija 8:      Stiliziranje Slike (4:57)
Lekcija 9:      Ilustracija Putrem Grafikona (6:41)
Lekcija 10:    Ilustracija Putem Diagrama (5:29)
Lekcija 11:    Ilustracija Putem ScreenShoot-a (5:04)
Lekcija 12:    Ilustracija Putem WordArt-a (2:01)
Lekcija 13:    Stiliziranje Prvog Slova (1:29)

Distribucija Dokumenta (25:20)

Distribucija Dokumenta (25:20)

Lekcija 1:      Distribucija za Web (6:56)
Lekcija 2:      Slanje Putem E-mail-a (5:49)
Lekcija 3:      Pravljenje PDF-a (5:36)
Lekcija 4:      Word i Blogging (WordPress) (2:09)
Lekcija 5:      Priprema Outlook-a (4:50)

Zaštita Dokumenta (10:17)

Zaštita Dokumenta (10:17)

Lekcija 1:      Password (3:30)
Lekcija 2:      Restrikcija Unosa Teksta (3:16)
Lekcija 3:      Vodeni Žig (3:31)

Printanje (11:06)

Printanje (11:06)

Lekcija 1:      Printanje Dokumenta (3:11)
Lekcija 2:      Printanje Koverti (5:03)
Lekcija 3:      Printanje Naljepnica (2:52)

Integracija Word-a (7:09)

Integracija Word-a (7:09)

Lekcija 1:      Excel (4:20)
Lekcija 2:      Power Point (2:49)

Modificiranje Word-a (6:20)

Modificiranje Word-a (6:20)

Lekcija 1:      Modificiranje Qvick Acess Bara-a (2:37)
Lekcija 2:      Modificiranje Ribona (3:43)

 

 

Check Also

Upoznaj FUGU -najotrovniju ribu

Jeste li se ikada zapitali koja je riba najotrovnija. Po svemu sudeći to je riba ...