Preporučujemo
Home / Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

OPĆE NAPOMENE

 Edukus.org je edukativni web portal nastao kao projekat Udruženja Građana „Online Centar za Edukaciju & Kreativni Razvoj“, u daljem tekstu O.C.E. Creativa. Cilj projekta je besplatno obrazovanje osnovaca, srednjoškolaca i njihovih roditelja. Kroz ovaj projekat želimo omogučiti elitni status učenicima sa područja Bosne i Hercegovina ali i uticati na podizanje nivoa informatičke pismenosti i kulture cjelokupnog društva. Kroz edukativne video lekcije želimo omogučiti jednostavno i brzo usvajanje novih znanja i tehnologija.

 1. Pravo Korištenja

 Pročitajte uslove korištenja prije pristupanja website-u. Vi prihvatate i slažete se sa svim uslovima i terminima koje su navedene u uslovima korištenja. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korištenja pristup i korištenje website-a Vam nije dopušten. Pristupom website-u istovremeno prihvatate i pravila Udruženja. O.C.E. Creativa. Pristupajući i koristeći sadržaje portala edukus.org slažete se da ste pročitali, razumjeli i prihvatili uslove korištenja. Uslovi korištenja se mogu promjeniti od strane Udruženja O.C.E. Creativa bez najave i u skladu s potrebom i efektivne su odmah. Vaša obaveza je povremeno provjeravati pravila korištenja.

Korištenjem bilo kojeg dijela edukus.org, saglasni ste i prihvatate sve navedene uslove korištenja. Ni jedan dio edukus.org sajta ne smije se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih. O.C.E. Creativa pruža svoj rad korisnicima u dobroj namjeri – bone fidei. Sve usluge od strane O.C.E. Creativa i portala edukus.org koristite na vlastitu odgovornost te se O.C.E. Creativa i edukus.org ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ovog sajta.

 2. Kontakt Informacija

 Udruženje „Online Centar za Edukaciju & Kreativni Razvoj“
[email protected]
 

3. Općeniti Pojmovi

– Pristup ili pristupanje označava pristupanje, pregledanje, surfanje, korištenje sadržaja ili informacija na website edukus.org

– Vježbe se odnose na fajlove pripremljene od strane osbe(a) koje su radili ne pripremi edukativne video lekcije

– Korisnici su: učenici i njihovi roditelji koji imaju besplatan pristup, VIP osobe (fizička i pravna) kao prijatelji i donatori projekta, članovi udruženja O.C.E. Creativa koji redovno uplačuju članarinu.Svi koji posjećuju edukativni portal i domenu http:edukus.org

 4. Način Korištenja

O.C.E.Creativa je vlasnik autorskih prava svih edukativnih video lekcija i sadržaja te kao takva ima diskreciono pravo raspolaganja. Strogo je zabranjeno „skidanje“, (download)  video lekcija, audio materijala ili bilo kojeg sadržaja na korisnički kompjuter, desktop, tablet, mobitel  ili uredjaj za pohranjivanje i pregledanje audio/video sadržaja. Dozvoljeno je pregledanje sadržaja samo putem website-a edukus.org.

Korisnicima je zabranjeno djeliti sa trečim osobama pristupne podatke (korisničko ime –username i šifre-password) ukoliko im budu dodjeljeni.Korisnicima je zabranjeno downloadovati video lekcije. Korisnici smiju napraviti download vježbi na svoje personalno računalo s ciljem što lakšeg usvajanja znanja kojeg stiču gledajuči edukativne video lekcije site-a edukus.org. Vježbe su namjenjene za osobnu/ličnu upotrebu i kao takve se nesmiju distribuirati u bilo kojem obliku na bilo kojoj platformi (on-line, dvd, cd, USB flash memory i sl.).

 5. Sadržaj, Sadržaj Trečih Strana; Hyperlinks.

 Edukus.org nije odgovoran za sadržaje drugih sajtova, čak iako ste na neki sajt upućeni linkom sa sajta edukus.org ili preporukom iz edukativne video lekcije. Ukoliko smatrate da je edukus.org povrijedio Vaša prava linkovanjem i objavljivanjem Vašeg sadržaja, molimo Vas da kontaktirate Udruženje O.C.E Creativa bilo putem ofiicialnog website-a ili email-a: [email protected] Linkovi i sadržaji trečih strana su postavljeni/objavljeni u svrhu informativnog karaktera. Korištenje sadržaja trečih strana ne znači preporuku od strane edukus.org. Edukus.org ne preuzima nikakvu odgovornost za website-ove i materijale objavljenim na website-ovima korištenim kao reference.

6. Disclaimers i ograničavanje odgovornosti.

 Website je dostupan na principu  „as is“  bez garancije bilo koje vrste. Edukus.orgr ne garantira partikularne niti globalne rezultate proistekle iz korištenja sadržaja website-a. Edukus.org ne garantira da su informacije dobivene korištenjem website-a, tačne, kompletne, u sukladnosti sa bilo kojim zakonom i pravilom. O.C.E. Creativa i edukus.org  nedaje garanciju ili uvjerenje da će website biti operativan, ili da će pristup website biti dostupan, bezprekida, bez greške, bez virusa ili u potpunosti bez sigurnosti podataka. Udruženje O.C.E. Creativa i edukus.org sa svim uposlenicima, saradnicima i trečim stranima nije  odgovorno za bilo koju štetu nastalo korištenjem website-a. Korištenje website-a edukus.org je na vlastitu odgovornost.

 7. Zabrana pristupa

 Nepoštivanje uslova korištenja rezultira automatskom zabranom pristupa Website-u. Zabrani pristupa će se pristupiti bez prethodne najave i objašnjenja. Udruženje O.C.E. Creativa zadržava pravo da bez najave i obrazloženja zabrani pristup pojedincima, grupama, fizičkim i pravnim licima, V.I.P članovima, donatorima, članovima udruženja, školama, pojedinim odjeljenjima unutar škola. Ukoliko dođe do zabrane pristupa moguče je od strane korisnika, putem kontakt formulara ili email-a uputiti molbu sa zahtjevom o obrazloženju. Odgovor na molbu je diskreciono i neobavezujuće. Upučivanje zahtjeva ne garantira ponovnu aktivaciju pristupnih podataka. Opravdani zahtjevi rezultiraju ponovnim aktiviranjem pristupnih podataka. Uplačena donacija, članarina ili financijska sredstva se ne vračaju u slučaju zabrane pristupa.

 

PRIVATNOST

Udruženje Gradjana O.C.E. Creativa i edukativni portal edukus.org može sakupljati različite informacije. Te informacije se sakupljaju na dva načina. Direktno, putem pristupnice udruženju (bilo popunjavanjem papirnog oblika ili elektronski oblik ). Drugi način, indirektno, prikupljanja informacije je putem korisničkog web brosera i tehnologije pod nazivom cookies. Osobne/lične informacije mogu biti različite, npr. Ime i prezime, kontakt telefon, email, škola i sl. Informacije koje nisu privatne prirode a mogu se sakupljati su: demografija korisnika, vrsta browser-a i sl. Udruženje sakuplja MINIMALAN BROJ informacija o korisnicima i svojim članovima. SVE SAKUPLJENE INFORMACIJE SE KORISTE ISKLJUČIVO U SVRHU POBOLJŠANJA FUNKCIONALNOSTI WEBSITE-a I UNAPREĐENJA EDUKATIVNIH LEKCIJA. Svi podaci su smješteni na osiguranom serveru i ne djele se s trečim stranama. Udruženje prakticira zakonsku regulativu o zaštiti podataka donesenu od nadležnih institucija sa područja Bone i Hercegovine (državne, entiteske, kantonalne). POJEDINAČNI podaci su dostupni policijskim i sudskim  organima na usmeni ili pismeni zahtjev.