Preporučujemo
Home / Osnovci / 7) Saobraćajna Sekcija / Školska Saobraćajna Patrola

Školska Saobraćajna Patrola

O VJEŽBAMA

Interaktivne vježbe o poznavanju saobraćaja. Pripremljeno za potrebe Školske Saobraćajne Patrole. ŠSP je zakonska obaveza za sve osnovne škole sa područja Kantona Sarajevo. Interaktivnim vježbama doprinosimo usvajanju pozitivnih stavova o saobraćaju.

INFO

Modul se sastoji od 8 sekcija. Svaki kviz ima 20 i više pitanja. Pitanja i ilustracije preuzeti iz priručnika za nastavnike.

Ponavljanje Znanja

Ponavljanje Znanja

Kviz 1:      Pojmovi i Znakovi: 1
Kviz 2:      Pojmovi i Znakovi: 2
Kviz 3:      Pojmovi i Znakovi: 3
Kviz 4:      Pojmovi i Znakovi: 4

Pravila Saobraćaja

Pravila Saobraćaja

Kviz 1:      Saobraćajna Pravila

Bezbjednost Saobraćaja

Bezbjednost Saobraćaja

Kviz 1:      Sigurnost u Saobraćaju

Znakovi i Ovlaštene Osobe

Znakovi i Ovlaštene Osobe

Saobraćajne Nezgode

Saobraćajne Nezgode

Kviz 1:      Nezgode i Prva Pomoć: 1
Kviz 2:      Nezgode i Prva Pomoć: 2

Saobraćajna Kultura

Saobraćajna Kultura

Kviz 1:      Ponašanje u Saobraćaju