Preporučujemo
Home / Kursevi / MS Office / Power Point 2010

Power Point 2010

O KURSU

Ako želite prezentirati ideju ili svoj rad onda Vam treba znanje rada u Power Point-u. U kursu možete naučiti sve što Vam je potrebno da brzo i jednostavno napravite svoju prezentaciju koja će biti odličnog vizuelnog identiteta.

INFO

Kurs se sastoji od 10 modula i 60 lekcija. Trajanje kursa: 4h 41 min Lekcije traju od 5-10 min.

VJEŽBE

Ukoliko želite da preuzmete vježbe, kliknite na sljedeći link: [download id=”13″].

Uvod (14:07)

Uvod (14:07)

Lekcija 1:      Dobrodošli (1:42)
Lekcija 2:      O Power Pointu (2:34)
Lekcija 3:      Ekstenzije i Kompatabilnost (4:47)
Lekcija 4:      Proces Nastanka Prezentacije (2:24)
Lekcija 5:      Tastatura i Lokalno Pismo (2:40)

Osnove Power Pointa (45:02)

Osnove Power Pointa (45:02)

Lekcija 1:      Pokretanje Power Pointa (2:42)
Lekcija 2:      Radno Okruženje (4:32)
Lekcija 3:      Ribon (9:50)
Lekcija 4:      Quick Acess Bar (2:17)
Lekcija 5:      Backstage (8:59)
Lekcija 6:      Pregled Slajdova (4:49)
Lekcija 7:      Radna Površina (4:04)
Lekcija 8:      Otvaranje Prezentacije (7:49

Kreiranje Prezentacije (1:8:40)

Kreiranje Prezentacije (1:8:40)

Lekcija 1:      Nova Prezentacija (6:16)
Lekcija 2:      Dodavanje Slajdova i Layout Sadržaja (9:28)
Lekcija 3:      Brisanje Slajdova i Promjena Layouta (6:01)
Lekcija 4:      Premještanje Slajdova (3:15)
Lekcija 5:      Slajdovi I Outline Mode (4:43)
Lekcija 6:      Pravljenje Sekcija (6:28)
Lekcija 7:      Ilistriranje: Slika (5:39)
Lekcija 8:      Ilistriranje: ClipArt (3:53)
Lekcija 9:      Ilistriranje: Screenshot (2:56)
Lekcija 10:    Ilistriranje: WordArt (2:16)
Lekcija 11:    Ubacivanje Formula i Simbola (2:49)
Lekcija 12:    Apliciranje TEME (5:46)
Lekcija 13:    Snimanje Prezentacije (5:11)
Lekcija 14:    Pokretanje Prezentacije (3:59)

Formatiranje Prezentacije (36:46)

Formatiranje Prezentacije (36:46)

Lekcija 1:      Korištenje Fonta i Boja (5:55)
Lekcija 2:      Pravljenje Listi (4:59)
Lekcija 3:      Centriranje Teksta, Kolone, Prored (6:56)
Lekcija 4:      Formatiranje Slike (7:47)
Lekcija 5:      Pozadina Slike i Slajd (2:40)
Lekcija 6:      Pozadina Za Slajdove (5:41)
Lekcija 7:      Prelaz Između Slajdova (2:48)

Tabele i Grafikoni (24:38)

Tabele i Grafikoni (24:38)

Lekcija 1:      Ubacivanje Tabele (6:45)
Lekcija 2:      Formatiranje Tabele (5:57)
Lekcija 3:      Ubacivanje Tabele Iz Excela (4:01)
Lekcija 4:      Ubacivanje Grafikona (5:09)
Lekcija 5:      Ubacivanje Grafikona Iz Excela (2:46)

Rad sa Oblicima (31:50)

Rad sa Oblicima (31:50)

Lekcija 1:      Ubacivanje Oblika (3:34)
Lekcija 2:      Formatiranje Oblika (7:42)
Lekcija 3:      Ubacivanje Teksta u Oblike (2:14)
Lekcija 4:      Rad Sa Leyerima (5:07)
Lekcija 5:      Rad Sa Animacijom (5:19)
Lekcija 6:      Grupisanje Objekata (3:16)
Lekcija 7:      Linkovanje Objekata (4:38)

Audio i Video Fajlovi (13:22)

Audio i Video Fajlovi (13:22)

Lekcija 1:      Ubacivanje Audio Fajlova (3:56)
Lekcija 2:      Ubacivanje Video Fajlova (3:59)
Lekcija 3:      Ubacivanje Flash Videa (.flv) (3:26)
Lekcija 4:      Dodavanje Postera (2:01)

Rad sa Diagramom(12:36)

Rad sa Diagramom(12:36)

Lekcija 1:      Organizacijski Diagram (6:20)
Lekcija 2:      Ubacivanje Diagrama (6:16)

Distribucija Prezentacije (24:50)

Distribucija Prezentacije (24:50)

Lekcija 1:      Printanje Prezentacije (6:11)
Lekcija 2:      Export u Word (4:18)
Lekcija 3:      Dodavanje Zabilješki (2:28)
Lekcija 4:      Snimanje kao PDF (4:25)
Lekcija 5:      Snimanje na CD/DVD (3:07)
Lekcija 6:      Pretvaranje Prezentacije u Video (4:21)

Modifikacija Power Pointa (9:33)

Modifikacija Power Pointa (9:33)

Lekcija 1:      Modificiranje Ribona (5:36)
Lekcija 2:      Modificiranje Quick Acess Bar-a (3:57)