Preporučujemo
Home / Kursevi / MS Office / Outlook 2010

Outlook 2010

O KURSU

Kroz ovaj kurs savladat ćete ključne vještine potrebne za efikasan rad sa programom. Integrirat ćemo webmail, organizirati efikasan rad, napraviti pravila za Inbox.

INFO

Kurs se sastoji od 8 modula i 33 edukativne lekcije. Trajanje kursa: 1h 58 min. Lekcije traju od 5-10 minuta. Potreban software MS Office 2010.

Module: UVOD (1:43)

Module: UVOD (1:43)

Lekcija 1: Dobrodošli (1:43)

OPĆENITO O EMAIL-U (17:52)

OPĆENITO O EMAIL-U (17:52)

Lekcija 1:      Šta je E-mail? (2:51)
Lekcija 2:      Kako radi E-mail? (2:18)
Lekcija 3:      Šta je Outlook 2010? (1:52)
Lekcija 4:      Setup Outlook-a (4:50)
Lekcija 5:      Setup Gmail-a (3:58)
Lekcija 6:      Brisanje Webmail-a (2:03)

OUTLOOK OSNOVE (23:08)

OUTLOOK OSNOVE (23:08)

Lekcija 1:      Pokretanje Outlook-a (2:02)
Lekcija 2:      Radno Okruženje (8:55)
Lekcija 3:      Ribon (3:11)
Lekcija 4:      Backstage (5:38)
Lekcija 5:      Quick Acess Bar (3:22)

SLANJE E-MAIL-A (25:33

SLANJE E-MAIL-A (25:33

Lekcija 1:      Pisanje i Slanje E-mail-a (4:22)
Lekcija 2:      Formatiranje E-mail-a (6:11)
Lekcija 3:      Slanje Dokumenta Spajalicom (3:37)
Lekcija 4:      Kako Izgleda Polsani E-mail (1:46)
Lekcija 5:      Masovno Slanje Pošte (5:06)
Lekcija 6:      Pregled Poslate Pošte (2:22)
Lekcija 7:      Pogrešna Adresa (mailer deamon) (2:09)

PREGLED PRIMLJENE POŠTE (20:13)

PREGLED PRIMLJENE POŠTE (20:13)

Lekcija 1:      Pregled Pošte (8:00)
Lekcija 2:      Odgovor i Prosljeđivanje Mail-a (4:30)
Lekcija 3:      Download Pristiglih Dokumenta (3:21)
Lekcija 4:      Snimanje E-mail-a (3:52)
Lekcija 5:      Printanje E-mail-a (0:50)

KONTAKT LISTA (9:47)

KONTAKT LISTA (9:47)

Lekcija 1:      Pravljenje Kontakt Liste (4:08)
Lekcija 2:      Organiziranje Foldera za Kontakte (5:39)

ORGANIZIRANJE E-MAIL-OVA (9:10)

ORGANIZIRANJE E-MAIL-OVA (9:10)

Lekcija 1:      Obiljžavanje Zastavom (1:58)
Lekcija 2:      Organiziranje Folderima (4:31)
Lekcija 3:      Pretraga Poruka (2:41)

BRISANJE POŠTE (11:02)

BRISANJE POŠTE (11:02)

Lekcija 1:      Brisanje Pošte (4:01)
Lekcija 2:      Spam (1:59)
Lekcija 3:      Pravila za Inbox (2:20)
Lekcija 4:      Blokiranje E-mail-a (2:42)