Preporučujemo
Home / Kursevi / MS Office: Praktično / Obrada Maturski, Seminarski, Diplomski Radova

Obrada Maturski, Seminarski, Diplomski Radova

O KURSU

Word nudi veliki broj mogučnosti za tehničko uređenje našeg dokumenta. U kursu ćemo vidjeti PRAKTIČAN PRIMJER izrade dokumenta. Upoznat ćemo se sa pripremom margina, veličinom stranice, formatirati tekst, raditi sa paragrafima, proredom, ubacivati fotografije tabele i diagrame.

INFO

Kurs se sastoji od 8 modula, 30 edukativnih video lekcija. Trajanje kursa: 2h 30min. Lekcije traju od 5-10 minuta. Kurs je namjenjen za korištenje u Word-u 2007 i 2010.

VJEŽBE

Ukoliko želite da preuzmete vježbe, kliknite na sljedeći link: [download id=”1″].

Uvod (8:22)

Uvod (8:22)

Lekcija 1:      Dobrodošli (1:14)
Lekcija 2:      Proces Nastanka Dokumenta (1:49)
Lekcija 3:      Analiza Dokumenta (5:19)

Osnove Rada (15:49)

Osnove Rada (15:49)

Lekcija 1:      Otvaranje i Snimanje Dokumenta (8:35)
Lekcija 2:      Snimanje Kao (4:40)
Lekcija 3:      Usporedba Dokumenta (2:34)

Priprema Dokumenta (11:34)

Priprema Dokumenta (11:34)

Lekcija 1:      Veličina Stranice (2:25)
Lekcija 2:      Orijentacija i Položaj Papira (3:03)
Lekcija 3:      Margine Dokumenta (6:06)

Rad sa Tekstom (15:27)

Rad sa Tekstom (15:27)

Lekcija 1:      Font i Veličina Fonta (4:44)
Lekcija 2:      Boldiranje i Italiziranje (5:33)
Lekcija 3:      Superscript/Podvlačenje/Precrtavanje (5:10)

Rad sa Paragrafom (16:21)

Rad sa Paragrafom (16:21)

Lekcija 1:      Centriranje Paragrafa (2:15)
Lekcija 2:      Prored (6:06)
Lekcija 3:      Prelom Stranice (8:00)

Ilustracija Dokumenta (37:22)

Ilustracija Dokumenta (37:22)

Lekcija 1:      Ubacivanje Slika (10:31)
Lekcija 2:      Ubacivanje Grafikona (6:04)
Lekcija 3:      Ubacivanje Tabela (7:44)
Lekcija 4:      Pravljenje Diagrama (6:29)
Lekcija 5:      Reference (6:34)

Formatiranje Stranice (28:04)

Formatiranje Stranice (28:04)

Lekcija 1:      Zaglavlja i Podnožja (5:49)
Lekcija 2:      Numeracija Stranica (3:13)
Lekcija 3:      Ubacivanje Fusnota (5:48)
Lekcija 4:      Pravljenje Sadržaja (4:34)
Lekcija 5:      Pravljenje Listi (5:11)
Lekcija 6:      Ubacivanje Naslovne Strane (3:29)

Bonus (16:00)

Bonus (16:00)

Lekcija 1:      Matematićki Simboli (4:24)
Lekcija 2:      Literatura (Bibliografija) (3:22)
Lekcija 3:      Pravljenje PDF-a (3:42)
Lekcija 4:      Printanje. Distribucija E-mail-om (4:30)