Preporučujemo
Home / Osnovci / 3) Eksterna Matura (FBiH) / Matura: Hrvatski Jezik

Matura: Hrvatski Jezik

O PRIPREMI ZA MATURU

Na osnovi članka 78. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu učenici, nakon završene devetogodišnje osnovne škole, polažu eksternu maturu. U tom cilju napravljen je katalog za polaganje ispita eksterne mature iz predmeta HRVATSKI JEZIK koji obuhvaća najvažnije programske sadržaje iz materinskog jezika. Katalog za printanje se može pronaći na službenim stranicama nadležnih institucija.

INFO O VJEŽBAMA

Interaktivne vježbe su urađeni na osnovu ISPITNOG KATALOGA ZA EKSTERNU MATURU U ŠKOLSKOJ 2015./2016.g. Sastavljen je od stručnog tima za predmet HRVATSKI JEZIK. Katalog sadrži 200 pitanja sa odgovorima. Interaktivne vježbe služe za UVJEŽBAVANJE nastavne materije i kao takvi predstavljaju korisno nastavno sredstvo kako za učenike tako i za nastavnike.Odgovori se pojavljuju automatski prije prelaska na slijedeće pitanje.

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTRI

Ove vježbe namjenjene su učenicima koji pohađaju osnovne škole u sklopu KŠC-a. Ispitni katalog pripremilo je povjerenstvo za hrvatski jezik i to: 1. Klaudija Mlakić Vuković, prof. hrvatskog jezika (KŠC Sarajevo) 2. Inga Vasić, prof. hrvatskog jezika (KŠC Zenica) 3. Ivana Zekić, prof. hrvatskog jezika (KŠC Travnik) 4. Marijana Visković, prof. hrvatskog jezika (KŠC Tuzla) 5. Katarina Bešić, prof. hrvatskog jezika (KŠC Bihać) 

Jezik (razvoj jezika, gramatika, pravopis)

Jezik (razvoj jezika, gramatika, pravopis)

Književnost (teorija književnosti), medijska kultura

Književnost (teorija književnosti), medijska kultura