Preporučujemo
Home / Osnovci / 5) Historija 9 / Historija: Interaktivne Vježbe

Historija: Interaktivne Vježbe

O PRIPREMI ZA MATURU

Na osnovu zakonske regulative utvrđena je obaveza polaganja eksterne mature na kraju 9. razreda osnovne škole. S ciljem što kvalitetnije pripreme za maturu kreirani su vodiči. Vodič za svaki predmet sadrži nastavne teme i nastavne jedinice po kojima se učenici pripremaju. Vodić se može pronaći na službenim stranicama nadležnih institucija.

INFO O KVIZOVIMA

Interaktivni kvizovi su urađeni na osnovu KATALOGA, 2013.g. sastavljenog od stručnog tima za predmet HISTORIJA-POVIJEST-ISTORIJA.(Katalog sadrži 200 pitanja sa odgovorima). Interaktivni kvizovi služe za UVJEŽBAVANJE nastavne materije i kao takvi predstavljaju korisno nastavno sredstvo kako za učenike tako i za nastavnike.

VJEŽBE

Za ovaj modul nisu predviđene vježbe za download.

Evropa (Novi Vijek)

Evropa (Novi Vijek)

Kviz 1:      Evropa: I-dio
Kviz 2:      Evropa: II-dio

Nacionalni Pokreti

Nacionalni Pokreti

Kviz 1:      Zemlje jugoistočne evrope

Nacionalne Države

Nacionalne Države

Kviz 1:      Građansko društvo

Bosna u XIX Stoljeću

Bosna u XIX Stoljeću

Prvi Svjetski Rat

Prvi Svjetski Rat

Drugi Svjetski Rat

Drugi Svjetski Rat

Kviz 1:      Drugi svjetski rat

Savremeno Doba

Savremeno Doba

Kviz 1:      Savremeno doba

Bosna i Hercegovina u XX Stoljeću

Bosna i Hercegovina u XX Stoljeću