Preporučujemo
Home / Osnovci / 4) Geografija 9 / Geografija: Interaktivne Vježbe

Geografija: Interaktivne Vježbe

O PRIPREMI ZA MATURU

Na osnovu zakonske regulative utvrđena je obaveza polaganja eksterne mature na kraju 9. razreda osnovne škole. S ciljem što kvalitetnije pripreme za maturu kreirani su vodiči. Vodič za svaki predmet sadrži nastavne teme i nastavne jedinice po kojima se učenici pripremaju. Vodić se može pronaći na službenim stranicama nadležnih institucija.

INFO O KVIZOVIMA

Interaktivni kvizovi su urađeni na osnovu KATALOGA, 2013.g. sastavljenog od stručnog tima za predmet GEOGRAFIJA / ZEMLJOPIS.(Katalog sadrži 200 pitanja sa odgovorima). Interaktivni kvizovi služe za UVJEŽBAVANJE nastavne materije i kao takvi predstavljaju korisno nastavno sredstvo kako za učenike tako i za nastavnike.

VJEŽBE

Za ovaj modul nisu predviđene vježbe za download.

Svijet

Svijet

Kviz 1:      Azija
Kviz 2:      Azija: Nastavak
Kviz 3:      Afrika
Kviz 4:      Afrika: Nastavak
Kviz 5:      Amerika
Kviz 6:      Amerika: Nastavak
Kviz 7:      Australija

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina