Preporučujemo
Home / Osnovci / 3) Eksterna Matura (FBiH) / Matura: Engleski Jezik

Matura: Engleski Jezik

INFO O VJEŽBAMA

Interaktivne vježbe su urađeni na osnovu NOVOG KATALOGA, MART 2017.g. sastavljenog od stručnog tima.DOSTUPNE SU I PUTEM MOBITELA/ TABLETA/ PC-a. Interaktivni kvizovi služe za UVJEŽBAVANJE nastavne materije i kao takvi predstavljaju korisno nastavno sredstvo kako za učenike tako i za nastavnike.

O PRIPREMI ZA MATURU

Na osnovu zakonske regulative utvrđena je obaveza polaganja eksterne mature na kraju 9. razreda osnovne škole. S ciljem što kvalitetnije pripreme za maturu kreirani su vodiči. Vodič za svaki predmet sadrži nastavne teme i nastavne jedinice po kojima se učenici pripremaju. Vodić se može pronaći na službenim stranicama nadležnih institucija.

VJEŽBE

Za ovaj modul nisu predviđene vježbe za download.