Preporučujemo
Home / Osnovci / 3) Eksterna Matura (FBiH) / Matura: Bosanski Jezik

Matura: Bosanski Jezik

SIMULACIJA

S ciljem da učenicima olakšamo pripremu za maturu, napravili smo SIMULACIJU MATURSKOG TESTA. Test traje 60 minuta. Test ima 10 pitanja. Pitanja su vrijedna po jedan bod. Pojedina pitanja su vrijedna 2×0.5 boda. Za prolaza tj. ocjene 2(zadovoljava) potrebno je osvojiti 7 poena.Ostavljena je opcija vraćanja na pojedina pitanja, tako da se ne mora sve odgovoriti odmah.DOSTUPNO PUTEM MOBITELA / TABLETA / PC-a.

O PRIPREMI ZA MATURU

Na osnovu zakonske regulative utvrđena je obaveza polaganja eksterne mature na kraju 9. razreda osnovne škole. S ciljem što kvalitetnije pripreme za maturu kreirani su vodiči. Vodič za svaki predmet sadrži nastavne teme i nastavne jedinice po kojima se učenici pripremaju. Vodić se može pronaći na službenim stranicama nadležnih institucija.

INFO O KVIZOVIMA

Interaktivni kvizovi su urađeni na osnovu NOVOG KATALOGA, MART 2017.g. sastavljenog od stručnog tima za predmet BHS I KNJIŽEVNOST.(Katalog sadrži 200 pitanja sa odgovorima). Interaktivni kvizovi služe za UVJEŽBAVANJE nastavne materije i kao takvi predstavljaju korisno nastavno sredstvo kako za učenike tako i za nastavnike.

SIMULACIJA MATURSKOG TESTA

SIMULACIJA MATURSKOG TESTA

Kviz 1:  Simulacija 1
Kviz 2:  Simulacija 2