Preporučujemo
Home / Osnovci / 6) Biologija 9 / Biologija: Interaktivne Vježbe

Biologija: Interaktivne Vježbe

O PRIPREMI ZA MATURU

Na osnovu zakonske regulative utvrđena je obaveza polaganja eksterne mature na kraju 9. razreda osnovne škole. S ciljem što kvalitetnije pripreme za maturu kreirani su vodiči. Vodič za svaki predmet sadrži nastavne teme i nastavne jedinice po kojima se učenici pripremaju. Vodić se može pronaći na službenim stranicama nadležnih institucija.

INFO O KVIZOVIMA

Interaktivni kvizovi su urađeni na osnovu KATALOGA, 2013.g. sastavljenog od stručnog tima za predmet BIOLOGIJA.(Katalog sadrži 200 pitanja sa odgovorima). Interaktivni kvizovi služe za UVJEŽBAVANJE nastavne materije i kao takvi predstavljaju korisno nastavno sredstvo kako za učenike tako i za nastavnike.

VJEŽBE

Za ovaj modul nisu predviđene vježbe za download.

Ekologija i Životna Sredina

Ekologija i Životna Sredina

Genetika

Genetika

Kviz 1:      DNA / RNK
Kviz 2:      Hromosomi, geni, bjelančevine
Kviz 3:      Mendel, genotip, fenotip

Evolucija

Evolucija

Kviz 1:      Evolucija

Anatomija i Fiziologija Čovjeka

Anatomija i Fiziologija Čovjeka