Preporučujemo

Gmail

O KURSU

U svijetu moderne komunikacije poznavanje rada sa e-mailom je obavezno. U ovome kursu naučite sve što vam je potrebno da uspješno koristite e-mail bez obzira gdje se nalazite. Po potrebi moduli se dopunjuju sa novim lekcijama koje prate nove razvoje ovog Google alata.

INFO

Kurs se sastoji od 7 modula i 26 lekcija. Trajanje kursa: 1h 37 min Lekcije traju od 5-10 min.

VJEŽBE

Za ovaj kurs nisu predviđene vježbe.

Uvod (0:48)

Uvod (0:48)

Lekcija 1:      Dobrodošli (0:48)

Otvaranje E-mail Adrese (39:20)

Otvaranje E-mail Adrese (39:20)

Lekcija 1:      Šta je Email? (3:00)
Lekcija 2:      Kako Radi Email? (2:45)
Lekcija 3:      Šta Je Gmail? (4:47)
Lekcija 4:      Pristup Gmail-u (2:35)
Lekcija 5:      Otvaranje Email Adrese (10:40)
Lekcija 6:      Izgled Gmail Računa (4:58)
Lekcija 7:      Izgled Gmail Računa: Nastavak (5:08)
Lekcija 8:      Promjena Izgleda Računa (5:27)

Slanje Email-a (27:07)

Slanje Email-a (27:07)

Lekcija 1:      Pisanje, Formatiranje i Slanje Email-a (6:23)
Lekcija 2:      Slanje Dokumenta Spajalicom (3:26)
Lekcija 3:      Slanje Web Adrese (3:40)
Lekcija 4:      Kako Izgleda Poslani Email (2:59)
Lekcija 5:      Slanje Pošte Na Više adresa (3:58)
Lekcija 6:      Snimanje Email-a Kao Radne Verzije (2:37)
Lekcija 7:      Pregled Poslane Pošte (1:49)
Lekcija 8:      Pogrešna Adresa (2:15)

Pregled Primljene Pošte (7:41)

Pregled Primljene Pošte (7:41)

Lekcija 1:      Pregled Pošte (2:40)
Lekcija 2:      Odgovaranje Na Poštu (2:26)
Lekcija 3:      Download Pristiglih Dokumenata (2:35)

Kontakt Lista (10:15)

Kontakt Lista (10:15)

Lekcija 1:      Pravljenje Kontakt Liste (7:12)
Lekcija 2:      Sortiranje Kontakt Liste (3:03)

Organiziranje Pošte i Naljepnice (6:03)

Organiziranje Pošte i Naljepnice (6:03)

Lekcija 1:      Organiziranje Naljepnicama (6:03)

Brisanje vs. Arhiviranje (6:36)

Brisanje vs. Arhiviranje (6:36)

Lekcija 1:      Brisanje Pošte (3:24)
Lekcija 2:      Arhiviranje Pošte (2:20)
Lekcija 3:      Pretraživanje Arhiva (0:52