Preporučujemo
Home / Osnovci / 4) Geografija 9 / Geografija 9

Geografija 9

O VJEŽBAMA

Interaktivne vježbe su urađene na osnovu udžbenika za 9. razred osnovne škole (FBiH). Interaktivne vježbe služe za OBNAVLJANJE nastavne materije i kao takvi predstavljaju korisno nastavno sredstvo kako za učenike tako i za nastavnike.

INFO

Vježbe se sastoje od 600 pitanja povezanih sa nastavnim gradivom obrađenim u udžbeniku Geografija za deveti razred. Potrebno je tačno odgovoriti na 50% pitanja da bi se vježba prošla. Prednost vježbi je u tome što se automatski dobiva tačan odgovor ukoliko korisnik pogriješi. Na kraju vježbe se vidi statistika tačnih odgovora i ponovo je moguće pogledati tačne odgovore kao i odgovore korisnika.

PREPORUKA

Ove vježbe mogu koristiti učenici da se “preispitaju” prije usmenog odgovaranja, kontrolnog ili takmičenja. Nastavnici mogu zadati učenicima ove vježbe da urade kao pripremu za nastavni sat koji dolazi u budućnosti. Vježbe su intuitivne i grafički su uređene.

III. GEOGRAFSKE REGIJE BOSNE I HERCEGOVINE

III. GEOGRAFSKE REGIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IV. GEOEKOLOŠKI PROBLEMI BOSNE I HERCEGOVINE

IV. GEOEKOLOŠKI PROBLEMI BOSNE I HERCEGOVINE