Preporučujemo
Home / Kursevi / MS Office / Excel 2010

Excel 2010

CERTIFIKAT

ZA OVAJ KURS JE DOSTUPAN CERTIFIKAT. ZA VIŠE O DOBIJANJU CERTIFIKATA KLIKNITE OVDJE.Certifikat Excel 2010

O KURSU

U kursu ćemo naučiti sve što je potrebno za uspješan rad sa tabelama, grafikonima I funkcijama.Naučit ćemo analizirati podatke, manipulirati programom, dokumentom i podacima.

INFO

Kurs se sastoji od 17 modula i 93
lekcije. Trajanje kursa: 7h 45min. Lekcije traju od 5-10 min.

VJEŽBE

Ukoliko želite da preuzmete
vježbe, kliknite na sljedeći link: [download id=”12″].

Uvod (11: 40)

Uvod (11: 40)

Lekcija 1:      Dobrodošli (1:38)
Lekcija 2:      O Excelu (2:29)
Lekcija 3:      Ekstenzije i Kompatabilnost (3:21)
Lekcija 4:      Proces Nastanka Dokumenta (1:32)
Lekcija 5:      Tastatura i Lokalno Pismo (2:40)

Osnove Excela (34:16)

Osnove Excela (34:16)

Lekcija 1:      Pokretanje Excela (2:32)
Lekcija 2:      Radno Okruženje (5:35)
Lekcija 3:      Ribon (8:18)
Lekcija 4:      Qvick Acess Bar (2:27)
Lekcija 5:      Radni Listovi (7:11)
Lekcija 6:      Backstage (7:00)
Lekcija 7:      Zatvaranje Dokumenta i Programa (1:13)

Kreiranje Dokumenta (59:38)

Kreiranje Dokumenta (59:38)

Lekcija 1:      Kreiranje Novog Dokumenta i Vodići (3:08)
Lekcija 2:      Unos Podataka: Tekst i Brojevi (8:52)
Lekcija 3:      Snimanje Dokumenta (4:20)
Lekcija 4:      Snimanje Dokumenta Kao (3:50)
Lekcija 5:      Snimanje kao PDF (5:15)
Lekcija 6:      Otvaranje Postojećeg Dokumenta (5:58)
Lekcija 7:      Editiranje Podataka (6:02)
Lekcija 8:      Selektiranje Podataka (8:42)
Lekcija 9:      Ubacivanje Kolona i Redova (4:16)
Lekcija 10:    Brisanje Kolona, Redova i Sadržaja-UNDO/REDO (4:09)
Lekcija 11:    Datumi (5:06)

Uvoz Teksta (15:46)

Uvoz Teksta (15:46)

Lekcija 1:      Uvoz Tekstualnih Podataka (5:06)
Lekcija 2:      Uvoz Acess Baze Podataka (2:55)
Lekcija 3:      Uvoz Podataka sa Interneta (4:04)
Lekcija 4:      Uvoz XML Dokumenta (3:41)

Pretraga i Pregled Podataka (22:10)

Pretraga i Pregled Podataka (22:10)

Lekcija 1:      Pretraga Podataka: FIND/REPLACE (5:43)
Lekcija 2:      Pregled Dokumenta: NORMAL/ZOOM (5:31)
Lekcija 3:      Pregled Dokumenta: PAGE LAYOUT (3 :46)
Lekcija 4:      Pregled Dokumenta: PAGE BREAK VIEW (4:59)
Lekcija 5:      Pregled Dokumenta: Print Preview (2:11)

Efikasnost Rada (25:19)

Efikasnost Rada (25:19)

Lekcija 1:      Autofil (7:32)
Lekcija 2:      Sortiranje Podataka: Osnove (2:52)
Lekcija 3:      Filtriranje Podataka: Osnove (4:51)
Lekcija 4:      Komande CUT/COPY/PASTE (4:50)
Lekcija 5:      Podešavanje Kolona i Redova (5:14)

Excel: Formule i Funkcije (1:28:23)

Excel: Formule i Funkcije (1:28:23)

Lekcija 1:      Općenito o Formulama i Funkcijama (4:18)
Lekcija 2:      Sabiranje Brojeva: Formula (5:24)
Lekcija 3:      Sabiranje Brojeva: SUM i AUTO SUM (7:37)
Lekcija 4:      Sabiranje Cijelog Lista (1:41)
Lekcija 5:      Oduzimanje Brojeva (3:11)
Lekcija 6:      Množenje Brojeva (3:01)
Lekcija 7:      Red Operacija u Formulama (6:58)
Lekcija 8:      O Relativnim Referencama (4:40)
Lekcija 9:      O Apsolutnim Referencama (7:26)
Lekcija 10:    Funkcije: PROSJEK, MAX, MIN, COUNT (5:44)
Lekcija 11:    Računanje Procenata: Osnova (1:51)
Lekcija 12:    Računanje Procenata: Primjer (4:24)
Lekcija 13:    Računanje Kamata (9:46)
Lekcija 14:    Logička Funkcija IF (9:05)
Lekcija 15:    Funkcije: SUM IF i AVERAGE IF (6:23)
Lekcija 16:    Funkcija: SUMPRODUCT (3:07)
Lekcija 17:    Računanje Prosjeka: Formula vs. Funkcija (3:47)

Osnovno Formatiranje (26:52)

Osnovno Formatiranje (26:52)

Lekcija 1: Formatiranje Brojeva (8:57)
Lekcija 2: Formatiranje Datuma (7:36)
Lekcija 3: Formatiranje: Font, Pozadina i Granice (5:29)
Lekcija 4: Kondiciono Formatiranje (4:50)

Rad sa Ilustracijama (22:08)

Rad sa Ilustracijama (22:08)

Lekcija 1:      Ubacivanje Slika (7:38)
Lekcija 2:      Ubacivanje Oblika (4:08)
Lekcija 3:      Diagrami: SmartArt (5:45)
Lekcija 4:      Screenshot i WordArt (4:37)

Teme, Stilovi, Templates (15:14)

Teme, Stilovi, Templates (15:14)

Lekcija 1:      Teme (5:26)
Lekcija 2:      Stilovi (2:24)
Lekcija 3:      Modificiranje Stilova (5:16)
Lekcija 4:      Templates (2:08)

Rad sa Velikim Listama (16:06)

Rad sa Velikim Listama (16:06)

Lekcija 1:      Zamrzavanje Naslova (3:26)
Lekcija 2:      Prelom Stranica i Prenos Naslova (6:21)
Lekcija 3:      Sakrivanje Kolona i Redova (3:01)
Lekcija 4:      Grupisanje Kolona i Redova (3:18)

Excel kao Baza Podataka (29:21)

Excel kao Baza Podataka (29:21)

Lekcija 1:      Razdvajanje Podataka u Više Polja (5:17)
Lekcija 2:      Spajanje Podataka u Jedno Polje (6:32)
Lekcija 3:      Sortiranje i Filtriranje po Više Osnova (7:24)
Lekcija 4:      Sortiranje i Filtrairanje u Tabelama (3:55)
Lekcija 5:      Funkcija: VLOOKUP (6:13)

Analiza Podataka (26: 58)

Analiza Podataka (26: 58)

Lekcija 1:      Kreiranje Pivot Tabele (6:29)
Lekcija 2:      Rad sa Pivot Tabelom (5:55)
Lekcija 3:      Modificiranje Pivot Tabele i Slajsovi (4:15)
Lekcija 4:      Pivot Grafikon od Pivot Tabele (5:19)
Lekcija 5:      Pivot Grafikon od Tabele (5:00)

Rad sa Grafikonima (33:31)

Rad sa Grafikonima (33:31)

Lekcija 1:      Kreiranje SPARKLINES Grafikona (7:33)
Lekcija 2:      Kreiranje Grafikona sa Kolonama (5:16)
Lekcija 3:      Modificiranje Grafikona sa Kolonama (7:30)
Lekcija 4:      Kreiranje PIE Grafikona (5:50)
Lekcija 5:      Integracija Excelovih Grafikona (7:22)

Zaštita Podataka (9:39)

Zaštita Podataka (9:39)

Lekcija 1:      Zaštita Dokumenta (3:55)
Lekcija 2:      Zaštita Radnog Lista (2:41)
Lekcija 3:      Zaštita Polja (3:03)

Printanje Dokumenta (14:37)

Printanje Dokumenta (14:37)

Lekcija 1:      Priprema za Printanje (6:05)
Lekcija 2:      Ubacivanje Zaglavlja i Podnožja (6:09)
Lekcija 3:      Printanje (2:23)

Modificiranje Excela (10:50)

Modificiranje Excela (10:50)

Lekcija 1:      Modificiranje Qvick Acess Bara (5:27)
Lekcija 2:      Modificiranje Ribona (5:23)