Preporučujemo
Home / Interaktivni Engleski / Engleska gramatika

Engleska gramatika

O KVIZU

Interaktivne vježbe engleske gramatike. Prilagođeno za učenike srednje škole i studente.

INFO

Kvizovi se sastoje od: 585 pitanja, 39 kvizova i 4 modula. Preporučeno trajanje testova 9h i 45 min. Tehničku obradu kviza uradila Zorica Sarajlija.

VJEŽBE

Ovaj kviz nema predviđenih vježbi za download.

Sadašnje & Prošlo Vrijeme

Sadašnje & Prošlo Vrijeme

Prošlo Vrijeme

Prošlo Vrijeme

Buduće Vrijeme

Buduće Vrijeme

Kviz 1:      Future Simple
Kviz 2:      Future Continuous
Kviz 3:      Future Perfect
Kviz 4:      Future Simple vs Future Continuous
Kviz 5:      Future Simple vs Future Cont: II -dio
Kviz 6:      Future Perfect vs Future Continuous
Kviz 7:      Future Perfect vs Future Cont: II -dio
Kviz 8:      Future Simple – Be Going To – Present Continuous
Kviz 9:      Future Simple – Be Going To – Pres Cont: II -dio
Kviz 10:    Be going to
Kviz 11:    Will vs Be going to
Kviz 12:    Will vs Be going to: II -dio
Kviz 13:    Shall vs Will
Kviz 14:    Shall vs Will: II -dio

 

Check Also

Osnove engleske gramatike

OBAVEZNO UKLJUČITE ZVUČNIKE !!!